Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem, który zawiera zasady korzystania ze sklepu PORYSUNKI w tym warunki składania zamówień on-line i korzystania ze sklepu. Zakup produktów w sklepie PORYSUNKI lub aktywność w jakiejkolwiek części sklepu oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu w całości.


Sprzedawca:

PORYSUNKI Magdalena Danaj
Al. Grunwaldzka 138/3
80-264 Gdańsk
NIP: 584 233 26 10
REGON: 221134169 nadany przez UM Gdańsk Wydział Ewidencji Gospodarczej

e-mail: sklep.porysunki@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE PORYSUNKI

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania ze sklepu internetowego PORYSUNKI znajdującego się pod domeną www.porysunki.com, należącego do firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj z siedzibą w Gdańsku 80-264, ul. Grunwaldzka 138/3, NIP: 584-233-26-10, REGON: 221134169 nadany przez Urząd Miasta w Gdańsku Wydział Ewidencji Gospodarczej
 2. Zawartość sklepu internetowego PORYSUNKI.COM - jego struktura, grafika, logotyp firmy i marki, treści i artykuły merytoryczne, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność firmy PORYSUNKI Magdalen Danaj oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).
 3. Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo firmy są znakami towarowymi będącymi prawną własnością firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj.
 4. Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana
  w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela sklepu PORYSUNKI
 5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych po zarejestrowaniu się jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.
 6. Użytkownik akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez rejestrację na stronie sklepu www.porysunki.com lub/i złożenie zamówienia.
 7. Ze sklepu PORYSUNKI w szczególności z prawa do zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowana w sklepie PORYSUNKI

 

 

§ 2 DEFINICJE

 1. PORYSUNKI - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, reprezentującą i zarządzająca sklepem jest Magdalena Danaj PORYSUNKI
 2. Sklep PORYSUNKI - sklep internetowy należący do firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj, znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną www.porysunki.com
 3. Produkt – rysunek autorski Magdaleny Danaj wydrukowany na wybranym nośniku
 4. Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego PORYSUNKI
 5. Użytkownik zarejestrowany - użytkownik, który dokonał rejestracji na stronie sklepu internetowego PORYSUNKI, posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji konta sklepowego.
 6. Klient - Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie (lub ma taki zamiar) w sklepie internetowym PORYSUNKI

 

 

§ 3 PRODUKTY

 1. Wszystkie wzory plakatów oraz innych wydruków przedstawionych na stronie sklepu internetowego WWW.PORYSUNKI.COM są własnością firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie rysunki i teksty podlegają ochronie prawa autorskiego.
 1. Produkty wystawione do sprzedaży w sklepie internetowym PORYSUNKI.com są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w e-sklepie dotyczący wymiarów, materiałów z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w sklepie PORYSUNKI.com
 2. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
 3. W ofercie sklepu PORYSUNKI.com znajdują się produkty (czasowo lub stale)
  a. plakaty z autorskimi rysunkami Magdaleny Danaj – różne formaty
  b. kalendarze
  c. torby

  d. kubki

  e. koszulki

  f. Inne materiały drukowane

  g. produkty na zamówienie – rysunki wykonane na specjalne zamówienie Klienta

 4. Grafiki wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu - w szczególności kolorów, wzoru i formy. Zdjęcia i grafiki są zatem integralną częścią opisu produktu. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z komputerów (np. kolor towaru, proporcje i wielkość produktu może być różna na różnych monitorach) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

 

 

§ 4 CENY

 1. Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym PORYSUNKI podawane są w polskiej walucie (złoty polski - PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Firma PORYSUNKI Magdalena Danaj ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego PORYSUNKI, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 3. Ceny każdego produktu są wiążące dla Klienta w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail
  o złożeniu Zamówienia. PORYSUNKI Magdalena Danaj - nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niej niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Klienta MOJE KONTO w sklepie internetowym PORYSUNKI

 

 

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Firma PORYSUNKI Magdalena Danaj prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.porysunki.com PORYSUNKI Magdalena Danaj nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy, gdzie znajduje się wyłącznie biuro i pracownia.
 2. Warunkiem dokonania zakupów produktów w sklepie internetowym jest prawidłowe zarejestrowanie się w serwisie, następnie wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty.
 3. Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj w dniu roboczym od 9 - 17.00 (tj. pn. - pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do PORYSUNKI Magdalena Danaj w dniu świątecznym lub po godz. 17.00, zostanie ono zrealizowane w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.

 

 

§ 6 ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, PORYSUNKI Magdalena Danaj zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, PORYSUNKI Magdalena Danaj odeśle, tak szybko, jak będzie to możliwe, pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.
 2. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, aż otrzyma e-mail z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres (jest to czas analogiczny do terminu realizacji zamówienia).
 3. Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej - tj. w formie maila wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep.porysunki@gmail.com
 4. Zamówienia nie można zmienić lub wycofać w przypadku produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

 

 

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Klient przesyła równowartość złożonego zamówienia bezpośrednio na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj za pomocą: płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.), PayPal lub przelewu bezpośrednio na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj
 2. Nie jest możliwa realizacja zamówienia przez sklep PORYSUNKI bez jego wcześniejszego opłacenia.
 3. Po przesłaniu płatności jedną z wyżej wymienionych metod, w ciągu kilku minut Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności przez sklep PORYSUNKI
  za zamówione produkty.
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  - płatność online – forma płatności obsługiwana przez Blue Media S.A.

  - przelew bezpośrednio na konto

  - PayPal

  - karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   

 

 

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep PORYSUNKI.com realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe. Klient informowany jest o tym fakcie w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.
 2. Termin realizacji pojedynczego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na produkt Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.
 3. Czas realizacji jest to czas liczony w dniach roboczych potrzebny na fizyczne wykonanie produktu (jeśli nie jest on w pełni gotowy) lub przygotowanie go do wysyłki i jej nadanie/wysyłka. Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji - zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie,
  w jednej przesyłce. Czas dostawy (kurier) nie jest wliczony do terminu realizacji.
 4. Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, PORYSUNKI Magdalena Danaj wystawia i załącza paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeśli zamówienie wysyłane jest jako prezent do bliskiej osoby Klienta, sklep na jego życzenie wysyła osobno dowód sprzedaży na adres Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu. Wskazane jest zrobienie skanu lub kserokopii paragonu (niekiedy tusz na paragonach blednie).
 6. O dokonaniu przez PORYSUNKI wysyłki zamówionych produktów, Klient jest informowany w panelu MOJE KONTO na stronie sklepu jak również w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.
 7. Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze od dnia jej nadania.
 8. Przy realizacji zamówień specjalnych PORYSUNKI.com zastrzega sobie możliwość opóźnienia w ich realizacji ze względu wydłużony czas dostawy materiałów, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas    realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

§ 9 PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep PORYSUNKI.com wysyła zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej listem lub paczką poleconą priorytetową za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego PORYSUNKI.com
 3. Przesyłka powinna dotrzeć do Klienta zgodnie z terminem deklarowanym przez Pocztę Polską i firmę kurierską.
 4. Poczta Polska doręcza przesyłkę w dniu roboczym tj. od pn. do pt. w godz. pracy Urzędu Pocztowego w mieście Klienta. Jeżeli Doręczyciel Poczty Polskiej nie zastanie Klienta, pozostawi awizo. W przydku przesyłek kurierskich czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy oraz nie może zagwarantować, iż nastąpi telefoniczny kontakt ze strony Doręczyciela w momencie, gdy nie zastanie on Klienta pod wskazanym w formularzu adresem. Za umówienie się bezpośrednio z Klientem na konkretny dzień i godzinę odbioru przesyłki oraz ewentualne opóźnienia w jej doręczeniu odpowiedzialny jest Doręczyciel.
 6. Zamówienia z adresem odbiorcy poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej mogą być wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej - priorytetową poleconą przesyłką
  za odpowiednią, obowiązującą opłatą za tego typu przesyłki.

 

 

§ 10 KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Koszty przesyłki z zamówionym produktem ze sklepu PORYSUNKI.com na terenie Polski i za granicę do krajów Unii Europejskiej pokrywa Klient.
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej są oddzielnie zamieszczone przy każdym produkcie dostępnym w sklepie internetowym PORYSUNKI.com. Koszty zawierają cenę usługi Poczty Polskiej oraz koszty opakowania. Te same zasady dotyczą przesyłek kurierskich.

§ 11 ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. W czasie odbioru przesyłki Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową lub inne tekturowe opakowanie (np. tuba, pudełko kartonowe)
 3. Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności doręczyciela.
 4. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Klienta: opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, opakowanie zewnętrzne lub wewnętrzne, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem - należy kategorycznie nie przyjmować doręczonej przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie - tj. w dniu dostawy - skontaktować się ze sklepem PORYSUNKI.com za pośrednictwem e-mail: sklep.porysunki@gmail.com opisując zaistniałą sytuację.
 5. Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową.
 6. Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczyciela stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.
 7. Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia - ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.
 8. Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a zamówiony produkt wróci w tym czasie do sklepu, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez PORYSUNKI.com, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty.
  Koszt przesyłki nie jest zwracany.
 

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów użytkowania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.
 2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres sklep.porysunki@gmail.com lub pocztą na adres siedziby firmy. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że produkt jest oryginalnie opakowany, nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad. Wzór formularza odstąpienia od umowy podany jest na końcu regulaminu.
 3. Klient, który ma zamiar odstąpić od umowy obowiązany jest ustalić szczegóły ze sklepem PORYSUNKI drogą elektroniczną (sklep.porysunki@gmail.com) a następnie wysłać zakupiony przez siebie produkt na swój koszt na adres siedziby firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj z dopiskiem „ZWROT".
 4. Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany produkt musi być umieszczone w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, oryginalne opakowanie (jeśli w takim został przesłany), dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Sklep PORYSUNKI ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w pkt. 4, § 12 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktu pod rygorem niespełnienia niezbędnych warunków do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Przesyłka będąca „zwrotem" nie może być wysłana „za pobraniem" lub na koszt sklepu PORYSUNKI.
 7. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki - przesyłka zwrotna musi być zatem listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 8. Sklep PUPPART nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu.
 9. Po otrzymaniu przesyłki z produktem oraz dodatkowymi załącznikami wymienionymi w pkt. 4 niniejszego paragrafu, sklep PORYSUNKI w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki odeśle jej równowartość pomniejszoną o koszty przesyłki na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta w momencie zwracania produktu - nie są zwracane przez PORYSUNKI.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zakupionego produktu w sklepie PORYSUNKI jeśli został on wykonany na jego specjalne zamówienie.

 

 

§ 13 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku, gdy produkt nie jest zgodny z umową, nie spełnia oczekiwań lub jest wadliwy, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady
 1. Reklamację na podstawie rękojmi należy złożyć na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu PORYSUNKI Magdalena Danaj. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w terminie do 14 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.
 2. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produkt na adres siedziby firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj Al. Grunwaldzka 138/3, 80-264 Gdańsk z dopiskiem „REKLAMACJA".
 3. Przesyłka oraz reklamowany produkt musi koniecznie spełniać wymagania opisane w punktach § 12 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY). .
 4. Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki można składać dopiero po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów. Doręczyciel, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu powinien zostawić awizo. Jednakże, gdy po upływie 5 dni roboczych nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie sklep PORYSUNKI.
 6. Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.
 7. Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Doręczyciela zgubiona lub zniszczona) - Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz PORYSUNKI Magdalena Danaj na konto, z którego nastąpiła płatność.
 8. Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.

 

 

§ 16 OCHRONA DANYCH KLIENTA

 1. Składając zamówienie lub dokonując rejestracji w sklepie internetowym PORYSUNKI Klient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów po sprzedażowych. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).
 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu PORYSUNKI.
 3. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat oferty i wydarzeń firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj.

 

 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj oraz na stronie sklepu internetowego www.porysunki.com
 2. firma PORYSUNKI Magdalena Danaj/ sklep PORYSUNKI.com ma prawo do zmiany części lub całości niniejszego Regulaminu, która każdorazowo obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie sklepu internetowego PORYSUNKI zawsze obowiązuje ta treść Regulaminu, która była zgodna z datą złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: kodeksem cywilnym, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy sprzedaży będą między stronami rozwiązywane polubownie i tylko w ostateczności - rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszystkie uwagi, sugestie i nieprawidłowości w działaniu serwisu bądź Regulaminu prosimy kierować na adres: sklep.porysunki@gmail.com

 

 


s (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Sklepu Puppart mogą wykorzystywać s, czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi. Ułatwiają one korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. s są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych. Pliki s można w dowolnym momencie usunąć ze swojego komputera, wykorzystując przeglądarkę internetową. Możesz również zablokować s w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje Sklepu PORYSUNKI będą możliwe do wykorzystania.

wiadomości do klientów

Wysyłamy do naszych klientów wiadomości e-mail ściśle związane z ich zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.